Monthly Archives: November 2014

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย และ สหาพันธ์สมาคมกีฬาชาติ

เผยแพร: 24/11/2014 โดย:Web Master

                วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย และ สหาพันธ์สมาคมกีฬาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจักการการกีฬา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย.

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เผย รบ.ยกเลิกประมูลปุ๋ย หวังราคาลงอีก 30% ช่วยเกษตรกร

เผยแพร: 24/11/2014 โดย:Web Master

             พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยังศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ ”ภาครัฐร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการรณรงค์ให้เกษตรกรงดการทำนาปรัง เนื่องจากน้ำต้นทุนในการเพราะปลูกมีไม่เพียงพอ และเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ และบริการจากภาครัฐ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีผลกำไรมากเพื่อชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรไทย ภายในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศกาลทางวิชาการเกษตรสาขาต่างๆ การมอบเงินช่วยเหลือชาวนา15,000 บาท มอบเมล็ดพันธุ์พืชทดแทนหน้าแล้ง และการเสวนาการประตัวสู้ปัยหาภัยแล้งของเกษตรกรโดยหลังการเปิดงาน พลตรีอินทรัตน์ ได้เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มุ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยนโยบายแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง รัฐบาลก็ได้รณรงค์และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกพืชทดแทนประเภท ถั่วเขียว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้ในหน้าแล้ง …

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557

เผยแพร: 21/11/2014 โดย:Web Master

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์และประธานที่ปรึกษาในสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 โดยมีคุณบุษบา ยอดบางเตย นายกสามาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุม ณ อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

ดันพระราชบัยญัติการกีฬาได้ใช้ใน 2 เดือน.

เผยแพร: 11/11/2014 โดย:Web Master

             พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมาธิการมาทำหน้าที่นี้ ล่าสุดได้มีการจัดสรรตำแหน่งในคณะกรรมาธิการชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมได้เลือก “พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกไทย เป็นประธาน ส่วนรองประธานมีด้วยกัน 3 คน ประกอบด้วย รองประธานคนที่ 1 พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ, รองประธานคนที่ 2 พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย และรองประธานคนที่ 3 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ขณะที่ตำแหน่งอื่นๆ นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา …

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็นประธานในที่ประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

เผยแพร: 11/11/2014 โดย:Web Master

            วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มีการประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 โดยมี  พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย.

สรุปรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗

เผยแพร: 07/11/2014 โดย:Web Master

    สรุปรายชื่อ ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ ๑. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ๓. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ๔. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ๕. นายมนตรี ไชยพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ ๖. นายอภิชาต อ่อนสร้อย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ ๗. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ …