Monthly Archives: February 2015

รับมอบเงินสนับสนุนสมาคมฯ ประจำปี 2558

เผยแพร: 25/02/2015 โดย:Web Master

คุณบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้ารับมอบเงินสนับสนุนสมาคมฯ ประจำปี 2558 จาก นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ สำนักผู้ว่าการ กฟผ. เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพลศึกษา

เผยแพร: 12/02/2015 โดย:Web Master

คุณไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ.สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ท่านประธานที่ปรึกษา พล.ต อินทรัตน์ ยอดบางเตย บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตร (สวปอ.มส.6)

เผยแพร: 06/02/2015 โดย:Web Master

ท่านประธานที่ปรึกษา พล.ต อินทรัตน์ ยอดบางเตย บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตร สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.6) จำนวน 150 คนฟัง สุดยอดครับ

ผู้แทนสมาคมฯร่วมแสดงความขอบคุณและอวยพรปีใหม่รองผู้อำนวยการ (อ.ส.ค.)

เผยแพร: 06/02/2015 โดย:Web Master

พล.อ.อ.จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ เลขาธิการฯ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์  อุปนายกสามคม หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ และ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นผู้แทนสมาคมฯร่วมแสดงความขอบคุณและอวยพรปีใหม่รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๖ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2558

เผยแพร: 05/02/2015 โดย:Web Master

  การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ วันพุธที่ 4 ก.พ.58 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 211 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หลังจบการประชุม ได้มีการมอบกระเช้าแสดงความยินดี วันคล้ายวันเกิด ท่านบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักฯ