Monthly Archives: May 2015

แสดงความยินดีกับผู้ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย คนใหม่

เผยแพร: 20/05/2015 โดย:Web Master

เลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและคณะเป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อแสดงความยินดีกับนายสกล วรรณพงษ์  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง  ผู้ว่า  การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ณ สำนักผู้ว่าการ เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐๓๐ น.

ผู้แทนสมาคมประชุมเรื่องการจัดการแข่งขันยกนำ้หนักชิงชนะเลิศแห่งอาเซี่ยน

เผยแพร: 15/05/2015 โดย:Web Master

ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ เรื่องการจัดการแข่งขันยกนำ้หนักชิงชนะเลิศแห่งอาเซี่ยน ณ ศาลากลางจังหวัด เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

วันแรกของการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2558

เผยแพร: 02/05/2015 โดย:Web Master

วันแรกของการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2558 ระดับยุวชน ชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 การแข่งขัน วันที่ 1 พ.ค. 2558 มี 2 รุ่นที่ลงทำการแข่งขันคือ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัมชาย และ รุ่นไม่เกิน 56 กิโลกรัมชาย ผลของการแข่งขันเหรียญทองของทั้งสองรุ่น ตกเป็นของ นักยกน้ำหนักทีมสโมสรจากประเทศอินโดนีเซีย รุ่น 50 กิโลกรัม ที่ 1 เหรียญทองเป็นของ  M Nurul Ramdan จากประเทศอินโดนีเซีย …