แสดงความยินดีกับผู้ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย คนใหม่

เผยแพร: 20/05/2015 โดย:Web Master

S__12648472 S__12648474 S__12648475

เลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและคณะเป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อแสดงความยินดีกับนายสกล วรรณพงษ์  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง  ผู้ว่า  การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ณ สำนักผู้ว่าการ เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐๓๐ น.