“แก้ว-แต้ว-มุ้ย”ผงาดยอดนักกีฬาแห่งชาติ55

เผยแพร: 21/12/2012 โดย:Web Master

21.12.55

           นักกีฬานักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ แก้ว พงษ์ประยูร (มวยสากลฯ) รองดีเด่น ได้แก่ เป็นเอก การะเกตุ (เทควันโด)

และบุญศักดิ์ พลสนะ (แบดมินตัน), นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น พิมศิริ ศิริแก้ว (ยกน้ำหนัก) รองดีเด่น ชนาธิป ซ้อนขำ (เทควันโด)
และรัชนก อินทนนท์ (แบดมินตัน)
          นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ (กอล์ฟ) รองดีเด่น สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ (แบดมินตัน)
และจตุภูมิ ชินวงศ์ (ยกน้ำหนัก), นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น เอรียา จุฑานุกาล (กอล์ฟ) รองดีเด่น รัตติกาล กุลน้อย (ยกน้ำหนัก)
และสิริวิมล ประมงคล (ยกน้ำหนัก)
          นักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ ธีรศิลป์ แดงดา (ฟุตบอล) รองดีเด่น ถาวร วิรัตน์จันทร์ (กอล์ฟ) ,
นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น มนัส เอี่ยมศิริ (ซุปเปอร์เล็ก ว.สังข์ประไพ) รองดีเด่น นายอนึ่ง คัฒมารศรี (ดีเซลเล็ก อู๊ดดอนเมือง)
          นักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ พัทธยา เทศทอง (บอคเซีย) รองดีเด่น รุ่งโรจน์ ไทยนิยม (เทเบิลเทนนิส),
นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น สายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ) รองดีเด่น สาคร ขันทสิทธิ์ (วีลแชร์เทนนิส)
          ชนิดกีฬาทีมดีเด่น ได้แก่ วอลเลย์บอลทีมหญิง, รางวัลประเภททีมกีฬาดีเด่น ได้แก่ แบดมินตันประเภททีมหญิง,
ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (วอลเลย์บอล)