“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ในบ้านเมือง

เผยแพร: 20/06/2012 โดย:Web Master

 

          ตามที่สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติประกาศจะยึดโควตานักกีฬายกน้ำหนักไทย ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-12 ส.ค.นี้ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หากประเทศไทย โดยสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ไม่จ่ายค่าปรับ กรณีนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนไทยถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นต้องห้าม รวมเป็นเงิน 350,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 10,850,000 บาทนั้น
          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า นักกีฬายกน้ำหนักไทยที่ได้โควตาไปกีฬาโอลิมปิกเกมส์ทุกคนจะได้ไปแข่งขัน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะหาเงิน 10 ล้านบาทเศษ เสียค่าปรับให้กับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปให้สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ทั้งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการกีฬาของชาติ ซึ่งเรื่องนี้ได้ประสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยแล้ว จึงขอให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจฝึกซ้อม และมีกำลังใจในการที่จะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อไป
          สำหรับโควตาที่นักยกน้ำหนักไทยได้ไปแข่งขัน “ลอนดอนเกมส์” มีทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 4 คน ซึ่งเงินค่าปรับจะส่งให้สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ภายในวันที่ 1 ก.ค.นี้
          ขณะที่ “เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักฯ เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกคนที่เห็นความสำคัญของกีฬายกน้ำหนัก ตั้งแต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และที่สำคัญ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ที่ช่วยประสานงานในเรื่องนี้ให้ ซึ่งทีมจอมพลังไทยจะมุ่งมั่นทำผลงานในโอลิมปิกเกมส์ให้ดีที่สุดต่อไป.