เสธ.ยอด บรรยาย วิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬายกน้ำหนัก มุ่งสู่โอลิมปิก ริโอ 2016

เผยแพร: 25/10/2012 โดย:Web Master

ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนากีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.นนชัย  ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ  โดย พลตรี อินทรัตน์ฯ ได้กล่าวถึงปัจัยยความสำเร็จของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย โดยมุ่งเน้นที่ ความมีระเบียบวินัย และความเตรียมพร้อมของนักกีฬา  การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเสริมสร้างนักกีฬาให้มีสมรรถภาพสูงสุด รวมถึงการใช้จิตวิทยาทางการกีฬาเพื่อช่วยให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากในการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ภาคส่วน ทั้ง ผู้บริหารสมาคม และ ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของนักกีฬายกน้ำหนัก รวมถึงนักกีฬาชินดอื่น ให้ประสบความสำเร็จใน โอลิมปิก ริโอ เดอ จาเนโร 2016

52 53 54