เสธ.ยอด บรรยายพิเศษ ม.ศรีปทุม

เผยแพร: 28/02/2012 โดย:Web Master

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ ได้ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวิชา SEB623 ซึ่งมี ดร.เรืองฤทธิ์ อุปละนาละ อัมพุช เป็นอาจารย์ประจำวิชา โดยมี ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษนี้ด้วยความสนใจอย่างยิ่งกว่า 60 คน

TAWA

27/02/2555