เสธ.ยอด นำ บัวขาว ร่วมงานโครงการ รู้ไทย รักษ์ไทย

เผยแพร: 19/02/2013 โดย:Web Master

เสธ.ยอด นำ บัวขาว ร่วมงานโครงการ รู้ไทย รักษ์ไทย คณะครูนักเรียน จ.นราธิวาส ณ สยามนิรมิตร
จัดโดย สำนักราชเลขาธิการ วัน ที่ 18 กพ.2556 ณ โรงละคร สยามนิรมิตร เสธ.ยอด พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
นำ บัวขาว ป.ประมุข  ร่วมงานโครงการ รู้ไทย รักษ์ไทย คณะครูนักเรียน จ.นราธิวาส ณ สยามนิรมิตร จัดโดย สำนักราชเลขาธิการ
โดย มีคณะครูนักเรียนจากจังหวัดนราธิวาส มาศึกษาดูงาน ที่กรุงเทพมหานคร กว่า 400 คน