เลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยคณะ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสิทธิพร นิ้มเจริญ

เผยแพร: 30/01/2015 โดย:Web Master

เลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยคณะ กรรมการบริหารและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาฯเป็นผู้แทนสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นายสิทธิพร นิ้มเจริญ ณ วัดหัวลำโพงเมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๘
เวลา ๑๙.๓๐ น.
และกำหนดพระราชทานเพลิง
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ม.ค.๕๘
เวลา ๑๗.๐๐ น.