เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น2)

เผยแพร: 27/09/2012 โดย:Web Master

 ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน H.E.Mr. Liu Peng

ตำแหน่ง Minister of General Administration of Sport
และ President,Chinese Olympic Committee พร้อมคณะ
ได้เข้าเยี่ยมชมคณะโอลิมปิคแห่งประเทศไทย โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์
ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และรองนายกรัฐมนตรี
พร้อมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้การต้อนรับ
 
ในการนี้ คุณบุษบา ยอดบางเตย
รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย /
ประธานที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  
พร้อมด้วย น้องแต้ว พิมศิริ ศิริแก้ว  ร่วมให้การต้อนรับด้วย

79 80 81 82 83 84