เมืองไทยประกันชีวิตหนุนอลป.ไทย

เผยแพร: 26/06/2012 โดย:Web Master

 55

     บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย
ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์2012  ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-12 ส.ค.
โดยมี“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ,
ศ.เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และ
นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ร่วมกันแถลง
     สำหรับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัดจะมอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ที่ให้ความคุ้มครองทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงในกรณีที่มีอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) และกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยให้ความคุ้มครอง
แก่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่เข้าร่วมในแข่งขัน”ลอนดอนเกมส์” โดยคิดเป็นทุนประกันอุบัติเหตุ
รวม 41 ล้านบาทซึ่งในที่นี้คุ้มครองถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายอีกด้วยโดยระยะเวลาคุ้มครอง
ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.
     พล.ต.อินทรัตน์กล่าวว่า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัดเป็นเอกชนรายแรกที่ให้การสนับสนุน
สหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเภท จาก 26 สมาคมกีฬา
ที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ และ 2 สมาคมกีฬาเอกลักษณ์ไทย ได้แก่
ตะกร้อกับมวยไทย โดยในอนาคตสหพันธ์ฯ จะพยายามขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
ให้ครอบคลุม สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหมด

      ส่วนกรณีที่นักกีฬายกน้ำหนักไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามในการแข่งขันระดับนานาชาติ
และต้องเสียค่าปรับให้กับสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ กว่า 10ล้านบาทเศษนั้น พล.ต.อินทรัตน์
ในฐานะนายกสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ได้รับการประสานงานมาจาก
นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
จะเป็นผู้ออกเงินให้ผ่านทาง กกท. เป็นผู้ประสานงานซึ่งจะสามารถจ่ายค่าปรับดังกล่าว
ได้ก่อนวันที่ 29 มิ.ย.นี้ จากนั้นสมาคมฯจะเปิดเผยรายชื่อ 7 จอมพลังของไทย (ชาย 3 คน หญิง 4 คน)
ที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2012 ในวันที่ 9 ก.ค.นี้