อุปนายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช.

เผยแพร: 31/10/2014 โดย:Web Master

oo4            oo3

        oo          oo5

       วันที่ 31 ตุลาคม 2557 พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมถวายพระพรพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช.