อวยพรปีใหม่ 2557

เผยแพร: 26/12/2013 โดย:Web Master


DSC00102

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย,พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ที่ปรึกษาสมาคม เข้าพบคุณ สันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ผู้สนับสนุนสมาคม) เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
ในช่วงเช้า อ.อภัย ผดุงศรี ที่ปรึกษาสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและพ.อ.ศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงานสมาคมฯ พร้อมคณะเข้าพบผู้บริหารบริษัท เอเชียโกลเด้นท์ไรท์ จำกัด (ผู้สนับสนุนสมาคม) เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

DSC00088