หารือการพัฒนากีฬาของชาติ

เผยแพร: 26/07/2013 โดย:Web Master

DSC00044-ย่อ

DSC00038

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 คณะผู้บริหารสหพันธ์สมาคมกีฬาชาตินำโดย พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ได้เข้าหารือกับ พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ในการพัฒนากีฬาของชาติ ถึงแนวทางการหางบประมาณสนับสนุนสมาคมกีฬาที่มีความหวัง และชูธงในโอลิมปิก ซึ่งคาดหวังที่นั่งนักกีฬาทีมชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือกไป โอลิมปิกเกมส์ 2016 จำนวน 100 ที่นั่ง

ในการหารือดังกล่าวได้มีการกำหนดให้สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติจัดตั้งคณะทำงานในการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้ โดยมุ่งหวังให้สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อภารกิจในการสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาตั้งแต่ระดับรากหญ้า เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการวิธีการเป็นภารกิจในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกคน ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงไปถึงระดับประเทศให้มาเล่นกีฬาเพื่อพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ต่อไป