หลังจาก “เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย เอาเก้าอี้นายกสมาคมยกน้ำหนักไทยเป็นเดิมพัน

เผยแพร: 19/06/2012 โดย:Web Master

ล่าสุด นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นักกีฬายกน้ำหนักไทยที่ได้โควต้าไปกีฬาโอลิมปิกเกมส์ทุกคน จะได้ไปแข่งขันโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหาเงิน 10 ล้านบาทเศษ เสียค่าปรับให้กับสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปให้สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ทั้งนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการกีฬาของชาติ ซึ่งเรื่องนี้ได้ประสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยแล้ว จึงขอให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและมีกำลังใจในการที่จะไปแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเกมส์ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษต่อไป
สำหรับโควตาที่นักยกน้ำหนักไทยได้ไปแข่งขัน “ลอนดอนเกมส์” มีทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 4 คน ซึ่งเงินค่าปรับจะส่งให้สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555–จบ–