ส.ยกเหล็กปั้นจอมพลังยุวชนลุยอลป.2020

เผยแพร: 27/04/2013 โดย:Web Master

yod5

 

“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่า กีฬายกน้ำหนักของประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ก้าวหน้าทางด้านศักยภาพในการแข่งขันเป็นอย่างมาก ถ้าหากสมาคมฯ ซึ่งเป็นความหวังของคนไทยในระดับโลกและกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ไม่เร่งพัฒนาเพื่อสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพ และสมรรถภาพมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลต่อการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทย ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมนักกีฬายกน้ำหนักยุวชน เพื่อแสวงหานักกีฬาที่มีศักยภาพ ให้ได้รับการฝึกซ้อมที่ดี และเพื่อให้ได้นักกีฬาที่มีสมรรถภาพสูงสุดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020
สำหรับรายชื่อคณะทำงาน ดังนี้ นายพะโยม ชิณวงศ์ นายสังเวียน บุญโต นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ เป็นที่ปรึกษา, นายบรรพต แสงเขียว เป็นประธาน, นายวิทยา วิรารัตน์ พ.อ.รัฐธนนท์ มหาอริยทิพย์ เป็นรองประธาน, พ.อ.นพ.ปรเมษฐ์ ลัดพลี พ.อ.หญิง รัตน์ใจ ยืนยาว (ศรีเพชร) นายชลิต เขียวพุ่มพวง ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น เป็นกรรมการ, ดร.เรืองฤทธิ์ อุปละนาละ อัมพุช เป็นกรรมการและเลขานุการ, ร.อ.หญิง อภิญญา ดัชถุยาวัตร ร.อ.หญิง ปวีณา ทองสุก นายสมภพ กรณ์ทอง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทีมนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนชาย-หญิง มาทดแทนตลอดเวลา มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเรียกนักกีฬาหรือให้นักกีฬาพ้นจากสภาพทีมชาติ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณา เสนอชื่อให้นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับทวีป และระดับโลก ให้นำเสนอต่อฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ และจัดทำโปรแกรมหรือโครงการต่างๆ ที่จะเพิ่มและขยายจำนวนนักกีฬายุวชนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าปริมาณ
นอกจากนี้ พล.ต.อินทรัตน์ กล่าวต่อว่า สมาคมฯ จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ระหว่างวันที่ 3-11 พ.ค. ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู จำนวน 2 คน ได้แก่ อรอุมา วันฤกษ์ รุ่น 48 กก.หญิง และโสภิตา ธนสาร รุ่น 53 กก. หญิง โดยมี นาวาเอก มาโนช ธรรมรุจา เป็นผู้จัดการทีม, ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น ผู้ช่วยผู้จัดการทีม-ผู้ฝึกสอน, พันจ่าโทสันติ อดทน ผู้ฝึกสอน และ น.ส.ลัดดา แต้นุกูล ผู้ตัดสิน มีกำหนดเดินทางไปวันที่ 1 พ.ค. และกลับถึงไทย 6 พ.ค.นี้