ยกน้ำหนักคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในยูธโอลิมปิกเกมส์ 2014

เผยแพร: 23/08/2014 โดย:Web Master

สรุปผลงานกีฬายกน้ำหนักคว้า 2 เหรียญทอง จากน้องแคท รัตนาพร ปักการะถา รุ่น 53 Kg. และน้องส้ม ดวงอักษร ใจดี รุ่น +63 Kg.
1 เหรียญเงิน จากน้องแต้ม ศักดิ์ดา มีบุญ รุ่น 62 Kg. ใน Youth Olympic Games 2014 ความสำเร็จครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งแรงเชียร์ และกำลังใจให้กับนักกีฬา และขอขอบคุณคณะทีมงานทุกท่านในการแข่งขันครั้งนี้

zt1

zt5

zt2

zt3

zt13

zt14