สมาคมยกน้ำหนักฯ สวัสดีปีใหม่

เผยแพร: 25/01/2014 โดย:Web Master

 

       วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 8.30 น. อ.อภัย ผดุงศรี ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วย นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ กรรมการบริหาร
และ พันเอก ศิขรัตน์  เอมโกษา หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยกน้ำหนักฯ
และเวลา 13.30 น. พล.อ.อ.จิรศักดิ์  ภูวนารถนุรักษ์ อุปนายกและเลขาธิการ พร้อมด้วย ดร.สิริลักษณ์ ทัดทั่น กรรมการบริหาร, นต.เพชรเกษม รตาภรณ์, อ.อภัย ผดุงศรี ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ พันเอก ศิขรัตน์  เอมโกษา หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไำทยเป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2547