สมาคมยกน้ำหนักฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2556

เผยแพร: 19/04/2013 โดย:Web Master

DSC00458

 

สมาคมยกน้ำหนักฯ จัดประุชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2556
วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2556 โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของนักกีฬ่าสำหรับการแข่งขันในรายการต่างๆ และการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2556 ณ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ อาทิ โครงการจอมพลังจิ๋ว

ในการนี้ ที่ประชุมได้แสดงความยินดี กับท่านต่างๆ ดังนี้

1. นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อุปนายกสมาคมยกน้ำหนักฯ ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมปันจักสีรัตแห่งประเทศไทย
2. พลตรีโชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ  ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อุปนายกสมาคมยกน้ำหนักฯ โนโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์ช้างเผือก
3. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
4. ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก นักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิค ปี 2004 ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์