“วีรภัทร” แจ๋วทุบสแนตช์ซิว 3 ทองยกเหล็ก

เผยแพร: 28/01/2015 โดย:Web Master

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ‘เชียงรายเกมส์’ วันที่ 23-31 ม.ค. 58 ที่จังหวัดเชียงราย

ยกน้ำหนัก ที่โรงยิมฯ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชิง 9 ทอง ไฮไลต์อยู่ที่รุ่น 85 กก. ชาย ซึ่งมีจอมพลังหนุ่มดาวรุ่งลงล่าเหรียญกันแบบครบครัน ก่อนที่จะเป็น วีรภัทร บุญหลั่ง จอมพลังหนุ่มจากเขต 3 นครราชสีมา ที่โชว์ฟอร์มสุดยอดกวาดเหรียญทองในรุ่นนี้ไปครองได้ทั้ง 3 เหรียญทอง แถมยังยกทุบสถิติการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาในท่าสแนตช์ลงได้อีกด้วย โดยผลมีดังนี้ สแนตช์ ทอง วีภัทร บุญหลั่ง (เขต 3 นครราชสีมา) สถิติ 133 กก. (ทำลายสถิติ 132 กก. ของทวีศักดิ์ ธนาวุฒิ ที่เคยทำไว้เมื่อปี 2533), เงิน อมรเทพ บุญชูช่วย (เขต 6 นครสวรรค์) สถิติ 109 กก., ทองแดง พงศกร รักมาก (เขต 8 นครศรีธรรมราช) สถิติ 108 กก., คลีนแอนด์เจิร์ก ทอง วีรภัทร บุญหลั่ง (เขต 3 นครราชสีมา) สถิติ 143 กก,. เงิน นราธิป โสตติยัง (เขต 9 พัทลุง) สถิติ 142 กก., ทองแดง พงศกร รักมาก (เขต 8 นครศรีธรรมราช) สถิติ 141 กก., น้ำหนักรวม ทอง วีรภัทร บุญหลั่ง (เขต 3 นครราชสีมา) สถิติ 276 กก, เงิน นราธิป โสตติยัง (เขต 9 พัทลุง) สถิติ 249 กก, ทองแดง พงศกร รักมาก (เขต 8 นครศรีธรรมราช) สถิติ 249 กก.

ส่วนผลรุ่นอื่นมีดังนี้ รุ่น 63 กก. หญิง สแนตช์ ทอง สุธิดา สุริยา (เขต 2 ชลบุรี) สถิติ 74 กก,. เงิน วิลาวัลย์ หลำทอง (เขต 6 นครสวรรค์) สถิติ 74 กก., ทองแดง ประกายมาศ อินทรมณี (เขต 3 นครราชสีมา) สถิติ 73 กก., คลีนแอนด์เจิร์ก ทอง ประกายมาศ อินทรมณี (เขต 3 นครราชสีมา) สถิติ 100 กก., เงิน สุธิดา สุริยา (เขต 2 ชลบุรี) สถิติ 93 กก., ทองแดง วิลาวัลย์ หลำทอง (เขต 6 นครสวรรค์) สถิติ 92 กก., น้ำหนักรวม ทอง ประกายมาศ อินทรมณี (เขต 3 นครราชสีมา) สถิติ 173 กก., เงิน สุธิดา สุริยา (เขต 2 ชลบุรี) สถิติ 167 กก., ทองแดง วิลาวัย์ หลำทอง (เขต 6 นครสวรรค์) สถิติ 166 กก., รุ่น 69 กก. หญิง สแนตช์ ทอง ขนิษฐา จันทรภักดี (เขต 8 นครศรีธรรมราช) สถิติ 83 กก., เงิน สุทตตา คงปรานณ (เขต 7 สุพรรณบุรี) สถิติ 72 กก., ทองแดง ญาดา มั่นดี (เขต 6 นครสวรรค์) สถิติ 71 กก., คลีนแอนด์เจิร์ก ทอง ขนิษฐา จัทรภักดี (เขต 8 นครศรีธรรมราช) สถิติ 100., เงิน สุพิชชา สันจุย (เขต 8 นครศรีธรรมราช) สถิติ 90 กก., ทองแดง ญาดา มั่นดี (เขต 6 นครสวรรค์) สถิติ 89 กก., น้ำหนักรวม ทอง ขนิษฐาจันทรภักดี (เขต 8 นครศรีธรรมราช) สถิติ 183 กก., เงิน สุพิชชา สันจุย (เขต 8 นครศรีธรรมราช) สถิติ 161 กก., ทองแดง ญาดา มั่นดี (เขต 6 นครสวรรค์) สถิติ 160 กก.