วิทยากรพิเศษ บรรยายในการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

เผยแพร: 26/07/2013 โดย:Web Master

SONY DSC

SONY DSC

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ และ นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องความต้องการและความคาดหวังการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากผู้เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย  ณ ห้องศรีวรา บี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ