วันแรกของการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2558

เผยแพร: 02/05/2015 โดย:Web Master

วันแรกของการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2558 ระดับยุวชน ชิงถ้วย พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 การแข่งขัน วันที่ 1 พ.ค. 2558 มี 2 รุ่นที่ลงทำการแข่งขันคือ
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัมชาย และ รุ่นไม่เกิน 56 กิโลกรัมชาย ผลของการแข่งขันเหรียญทองของทั้งสองรุ่น
ตกเป็นของ นักยกน้ำหนักทีมสโมสรจากประเทศอินโดนีเซีย

รุ่น 50 กิโลกรัม ที่ 1 เหรียญทองเป็นของ  M Nurul Ramdan จากประเทศอินโดนีเซีย สถิติโตเติล 198 กก.
ที่ 2 เหรียญเงิน เป็นของ นายปฏิภาณ  บุบผามาลา จากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สถิติโตเติล 186 กก.
และที่ 3 เหรียญทองแดง เป็นของ Abdul Azis จากประเทศอินโดนีเซีย สถิติโตเติล 185 กก.

1

          และในรุ่นไม่เกิน 56 กิโลกรัม ที่ 1 เหรียญทองเป็นของ  Halim Setiawan จากประเทศอินโดนีเซีย สถิติโตเติล 219 กก.
ที่ 2 เหรียญเงิน เป็นของ Rahmat Abdullah จากประเทศอินโดนีเซีย สถิติโตเติล 218 กก. และที่ 3 เหรียญทองแดง
เป็นของ พันศักดิ์ เพชรคง จากสโมสรศูนย์ฝึกยกน้ำหนักบางแก้ว สถิติโตเติล 208 กก โดย นายปพนสรรค์  พลเสนา
จากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สามารถแย่งเหรียญทองสโมสรอินโดนีเซียมาได้ 1 เหรียญจากท่าสแนซท์

2

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

4 5

3