วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น.

เผยแพร: 18/11/2012 โดย:Web Master

เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2555

ห้องประชุม 217 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน โดยการประชุมมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา

สำหรับการแข่งขัน รายการต่างๆ โดยเน้นไปที่รายการะดับนานาชาติ เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาตนเอง

และเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิก ริโอ เดอ จาเนโร 2016