ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพลศึกษา

เผยแพร: 12/02/2015 โดย:Web Master

S__6602759S__6602760S__6602758

คุณไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ.สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี