ร่วมประชุมการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งอาเซี่ยน ณ มทร.สุวรรณภูมิ

เผยแพร: 25/03/2015 โดย:Web Master

S__2457892 S__2457893 S__2457894 S__2457897

เลขาธิการสมาคมฯ, พล.ท.พิบูลย์ วิเชียรวรรณ, พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์, อ.สมโภชน์ ยิ้มพลอย, ปัทมา ลำเต็ม,
สมภพ ทิมแสง, ปวีณา ทองสุก(ไก่) และ หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ

เดินทางไปร่วมประชุมการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งอาเซี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดอยุธยา เมื่อ ๒๔ มี.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.