รับมอบเงินสนับสนุนสมาคมฯ ประจำปี 2558

เผยแพร: 25/02/2015 โดย:Web Master

S__2408891

คุณบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้ารับมอบเงินสนับสนุนสมาคมฯ ประจำปี 2558 จาก นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ สำนักผู้ว่าการ กฟผ. เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.