รมว.เกษตรและสหกรณ์/ผู้บริหารระดับสูง พบเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ จ.สุพรรณบุรี

เผยแพร: 06/10/2014 โดย:Web Master

วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณพร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยม และพบปะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (๑) และนายอำเภอจากอำเภอต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

b4

b1

  b7

b5

b6  b2

 

(CREDIT เรื่อง : ปัญญา ใช้เฮ็ง)