ยกเหล็กรวมใจหั่นรุ่นยักษ์ซีเกมส์

เผยแพร: 27/11/2011 โดย:Web Master

25

     “เสธ.ยอดพล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตยนายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังร่วมประชุมสหพันธ์ยกน้ำหนักเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ที่เมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซียว่า ในที่ประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุป คือ หลังจากจบกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ไปแล้ว สหพันธ์ยกน้ำหนักอาเซียน จะมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ ให้กับ เล เล วิน นายกสมาคมยกน้ำหนักของพม่าทำหน้าที่ต่อไป ตามที่ได้ตกลงเรื่องการดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ ให้เป็นไปตามเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ไว้ก่อนหน้านี้

      เรื่องที่ 2 สหพันธ์ฯ กำหนดจะจัดการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนอาเซียน รุ่นอายุ 13-15 ปี ประมาณเดือนมิ.ย.ปีหน้า ที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับมหกรรมยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 ปี 2014 ที่เมืองหนานกิงสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปี

      ส่วนเรื่องสุดท้ายคือ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ปี 2013 ที่ประเทศพม่าจะเป็นเจ้าภาพ กีฬายกน้ำหนักจะตัดรุ่นใหม่ออกทั้งชายและหญิง จาก 15 เหรียญทองเหลือเพียง 13 เหรียญทอง โดยรุ่นใหญ่ของชาย เดิมจะเป็นรุ่น 105 กก. และมากกว่า 105 กก. จะรวบให้เหลือรุ่นมากกว่า 94 กก. ส่วนหญิงจากเดิมมีรุ่น 75 กก. และมากกว่า 75 กก. รวบให้เหลือเพียงรุ่นมากกว่า 69 กก.เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันนักกีฬารุ่นใหญ่ในอาเซียนมีน้อย การเตรียมนักกีฬาในรุ่นใหญ่ดังกล่าว จึงไม่คุ้มค่า
Date : 2011-11-23

ที่มา : สยามกีฬา