พิธีปิดการอบรม Biomotor Ability Training จัดโดย สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ

เผยแพร: 25/11/2012 โดย:Web Master

 ในการอบรมใน ครั้งนี้ มีสมาคมต่างๆให้ความสนใจ ส่งผู้ฝึกสอนเข้าร่วมอบรม 20 สมาคมกีฬา และมีผู้ฝึกสอนสำเร็จการอบรมทั้งสิ้นรวม 47 ท่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมทีมชาติไทยสู่ โอลิมปิก 2016 และจะมีจัดรุ่น 2 ในประมาณก่อนกลางปีหน้า เพื่อเตรียมซีเกมส์ 2013 ที่เมียนม่าร์

27 28 29