พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกยกน้ำหนักเชียงใหม่

เผยแพร: 12/03/2012 โดย:Web Master

สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และคณะ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬายกน้ำหนัก ชุมเตรียมโอลิมปิกเกมส์ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักศิลปอาชา ภายในกองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าบ้าน ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยื่อนอย่างอบอุ่น พร้อมพาเดินชมภายในศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนัก และความเป็นอยู่ของนักกีฬา ซึ่งการเยื่อนของ พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์และคณะครั้งนี้ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเป็นอย่างมาก

พิทยา ตีบนอก  ตัวแทนนักกีฬายกน้ำหนัก รับมอบกระเช้า จากพลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
ที่มา  TAWA admin
วันที่ 12 มีนาคม 2555