ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคลายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 46 ปี

เผยแพร: 29/04/2015 โดย:Web Master

S__18407426S__18382850 2539328466165

พล.อ.อ.จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ (เลขาธิการและอุปนายกสมาคมฯ), พล.ท.พิบูลย์ วิเชียรวรรณและนายบรรพต แสงเขียว อุปนายกสมาคมฯ  นำทีมกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
วันคลายวันสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครบรอบ 46 ปี โดยทั้งนี้ทางสมาคมฯ
ได้มอบเงินสมทบทุนในโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณชิ 1 ชั้น 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.