ผู้แทนสมาคมร่วมงาน”สยามกีฬาอวอร์ด”

เผยแพร: 07/03/2015 โดย:Web Master

S__2417463 S__2417464 S__2417469 S__2417471

เลขาธิการสมาคมฯ ดร. สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการบริหารสมาคม และ หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ เป็นผู้แทนสมาคมร่วมงาน”สยามกีฬาอวอร์ด”ที่โรงละครอักษรา คิงส์พาวเวอร์ มีนักกีฬายกนำ้หนักเข้ารับรางวัล ๒ คน สุกัญญาได้รับรางวัลสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงและรัตนาพรได้รับรางวัลรองดาวรุ่งยอดเยี่ยมหญิง