ผู้แทนสมาคมประชุมเรื่องการจัดการแข่งขันยกนำ้หนักชิงชนะเลิศแห่งอาเซี่ยน

เผยแพร: 15/05/2015 โดย:Web Master

S__2875418 S__2875423 S__2875424 S__2875426

ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ
เรื่องการจัดการแข่งขันยกนำ้หนักชิงชนะเลิศแห่งอาเซี่ยน
ณ ศาลากลางจังหวัด
เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.