ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และกรรมการบริหาร มอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์

เผยแพร: 19/03/2015 โดย:Web Master

207126 207180 207181 207184

ท่านประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และกรรมการบริหาร สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย คุณโกสิทธ์  ผะลิวรรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลในรุ่น 77กก.ชาย ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ประธานมอบเหรียญรางวัลรุ่นน้ำหนักต้วไม่เกิน63กก.หญิง