ประชุมเข้มเตรียมความพร้อมกีฬาแห่งชาติ นครราชสีมาเกมส์ ครั้งที่ 43

เผยแพร: 29/10/2014 โดย:Web Master

        วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 โคราชเกมส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการฯ ที่โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความคืบหน้า และรับทราบผลดำเนินงาน ทบทวนปัญหา อุปสรรค
นายสุวัจน์ กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กำหนดระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2557 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ กำหนดระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2558 การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานที่วางไว้
การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และความพร้อมของสนามแข่งขัน จะใช้เวลาอีก 2 – 4 สัปดาห์จึงเสร็จสมบูรณ์ ส่วนการเตรียมการพิธีเปิด และปิด มุ่งหวังให้มีความยิ่งใหญ่ โดยนำเทคโนโลยีการแสดงสมัยใหม่ ประกอบการแสดงประวัติศาสตร์การกีฬา และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครราชสีมา มานำเสนออย่างสมศักดิ์ศรีของคนโคราช เทียบเท่าซีเกมส์หรือเอเชี่ยนเกมส์
ทั้งยังมีแนวคิด เชิญนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 อินชอนเกมส์ ประเทศเกาหลี มาร่วมประกอบพิธีวิ่งคบเพลิง รวมทั้งนำนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอย่าง น้องอร ร้อยโทหญิงอุดมพร พลศักดิ์ ลูกหลานชาวโคราช เจ้าของเหรียญทองกน้ำหนักโอลิมปิคเกมส์ 2004 เป็นคนวิ่งคบเพลิงคนสุดท้ายพร้อมจุดไฟเปิดการแข่งขัน
แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์เมืองหญิงกล้า และมุ่งหวังให้ศักยภาพของกีฬาแห่งชาติ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับความสามารถการกีฬาไทยให้เติบโต จนสร้างชื่อเสียงความสำเร็จในระดับซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ ต่อไปในอนาคต.