ประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ

เผยแพร: 22/11/2013 โดย:Web Master

19930

19931

19932

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติเป็นประธานการประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ครั้งที่ 6/2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สมาคมกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      สำนักงบประมาณ โดยมีประเด็นหลักในเรื่องของการดำเนินแผนเตรียมโอลิมปิกเกมส์ 2016