ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 9/2558

เผยแพร: 24/12/2015 โดย:Web Master

20151223989  201512232270

201512234368  201512238380

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 9/2558
ราชมังคลากีฬาสถาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2558
เมื่อ วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.
ณ ห้อง 217 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

ติดตามชมข่าวสารทาง www.tawa.or.th/allnews