ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 7/2558

เผยแพร: 01/10/2015 โดย:Web Master

S9584679 S9584683 S9584689 S9584704

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 7/2558
ราชมังคลากีฬาสถาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2558
เมื่อ วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.
ณ ห้อง 211 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

ติดตามชมข่าวสารทาง www.tawa.or.th/allnews