“น้องแต้ว” ขึ้นปก นิตยสาร Who เคียงคู่ “แม่บุษ”

เผยแพร: 26/09/2012 โดย:Web Master

87
น้องแต้ว พิมศิริ ศิริแก้ว ขึ้นปก นิตยสาร Who ฉบับที่ 122
(ฉบับล่าสุดเพิ่งวางแผง) เคียงคู่ "แม่บุษ" คุณบุษบา ยอดบางเตย
ประธานที่ปรึกษาและนายกกิตติมศักดิ์
สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมให้สัมภาษณ์ในเล่มถึงที่มาความสำเร็จ