นายกสมาคมยกน้ำหนักฯ และ นักกีฬา รับรางวัลนักกีฬาหัวใจสิงห์

เผยแพร: 12/03/2015 โดย:Web Master

S__2425059  S__2433076 S__2433078S__2433075

 

นายกสมาคมยกน้ำหนักฯ, ปวีณา ทองสุก, หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ, นักกีฬา สินธุ์เพชร์ กรวยทอง และ สุกัญญา ศรีสุราช
ร่วมงาน ”วันนักกีฬาสิงห์” เพื่อรับรางวัลนักกีฬาหัวใจสิงห์ ที่  บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด บางกระบือ