ท่านประธานที่ปรึกษา พล.ต อินทรัตน์ ยอดบางเตย บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตร (สวปอ.มส.6)

เผยแพร: 06/02/2015 โดย:Web Master

2183658127251 S__6430723 S__6430724

ท่านประธานที่ปรึกษา พล.ต อินทรัตน์ ยอดบางเตย บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตร สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.6) จำนวน 150 คนฟัง สุดยอดครับ