ตารางเทปบันทึกภาพ การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เผยแพร: 20/05/2013 โดย:Web Master

 

Untitled-4

 

เชิญชมเทปบันทึกภาพ การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประเภทประชาชน) ครั้งที่ 11 และชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประเภทยุวชน) ครั้งที่ 7 ณ จ.ศรีสะเกษ ทาง T-Sport Chennel