จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2556

เผยแพร: 24/04/2013 โดย:Web Master

PNOHT560424001001201_24042013_101854

     จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2556
          วันที่ (23 เม.ย. 56) เวลา 10.00 น. นายพินิจ วงษ์โสภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่า นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา EGAT ยกน้ำหนักประเภทประชาชนและยุวชนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ที่ ห้องประชุมโรงยิมวีสมหมาย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคต่างๆ โดยจังหวัดศรีสะเกษได้รับเกียรติและความไว้วางใจ จากสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ปรากฏว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดศรีสะเกษก็เคยจัดการแข่งขันมาแล้วด้วย
          นายสุรศักดิ์ สร้อยเพชร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รายงาน