งานทำบุญวันคล้ายวันเกิด ท่านบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนัก ที่พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร

เผยแพร: 04/02/2015 โดย:Web Master

269664 269748 269749 269750