คอลัมน์: ย่อยข่าวกีฬา: สหพันธ์ฯแย้งกฎใหม่ของ กกท.

เผยแพร: 29/03/2013 โดย:Web Master

yod8

  “เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบาง เตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ที่ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 28 มี.ค. หลังการประชุม พล.ต.อินทรัตน์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หยิบยกร่างพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ.กกท.) ฉบับใหม่ ที่กำลังอยู่ในช่วงยกร่าง มาหารือกัน โดยเฉพาะมาตรา 125 ที่ระบุว่า หากกรรมการสมาคมกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาผู้ใดกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมกีฬา หรือกระทำการในประการที่น่าจะทำให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งสหพันธ์ฯ ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการกำหนดโทษที่รุนแรงเกินไป ซึ่งคนทำกีฬาส่วนใหญ่อาสาเข้ามา ถ้าเป็นเช่นนั้นอีกไม่นานคงไม่มีใครกล้าเข้ามาทำงาน จึงได้เสนอให้ทุกสมาคมไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาพูดคุยกันในการประชุมครั้งถัดไป