คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบขอที่ระลึกให้กับท่านนายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

เผยแพร: 04/10/2014 โดย:Web Master

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.พีระ ศรีประพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ร่วมประชุมการเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และมอบของที่ระลึกให้กับท่านนายกสมาคมฯ มาในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

a7