คณะนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย พร้อมคณะผู้ฝึกสอน เข้ารดน้ำขอพร

เผยแพร: 19/04/2014 โดย:Web Master

คณะนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย พร้อมคณะผู้ฝึกสอน
เข้ารดน้ำขอพร พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
และคุณบุษบา ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์และประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์