การแต่งตั้งคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆ

เผยแพร: 29/04/2013 โดย:Web Master

IMG_4631 copy

IMG_4627 copy

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งพิเศษ หลังมีการเลือกตั้งสมัชชาใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่บ้านอัมพวัน
ในประชุมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆโดยมี พล.ต.อิทนรัตน์ ยอดบางเตย เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ แล้วอีก 7 คนดังนี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ,
พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์, นายเจริญ วรรธนะสิน,นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์, รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต และ นายธรรมนูญ หวั่งหลี