การประชุมSEA-WF congress 2/2011 ณ อินโดนีเชีย

เผยแพร: 21/11/2011 โดย:Web Master

     โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมได้แก่ Indonesia, East timor leste, Lao, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam รวม 9 ประเทศ (ประเทศที่ติดภาระกิจไม่ได้เข้าร่วม 2 ประเทศคือ Brunei และ Cambodia

     ในการประชุมประกอบกด้วย Mr Adang Paradjatun (president of SEA WF and president of Indonesia Weightlifting Association) เป็นประธาน นายบรรพต แสงเขียว รองประธาน SEA-WF , ดร.เรืองฤทธิ์ อุปละนาละ อัมพุช ผู้แทน SEA-WF Coordinating office ผู้แทนจากประเทศไทย พร้อมทั้งผู้บริหารจากประเทศสมาชิก และแขกรับเชิญ ได้แก่ Dato Ong Poh Eng (ผู้แทนจาก IWF) Mr.Mohammed Hassen Jarood (AWF vice president and chairman techical committe) พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (AWF 1st vice president ) ,นางบุษบา ยอดบางเตย รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ธงธวัช อนุคระหานนท์ ,นายนิวัติ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกสมาคมยกน้ำหนักฯ, นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา, นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย กรรมการบริหารสมาคมยกน้ำหนักฯ ,เรือเอกบัณฑิต ทองสอาด และเรือเอกเพชรเกษม รตาภรณ์ ตัวแทนจากสมาคมยกน้ำหนักฯเข้าร่วมประชุมด้วย

     เนื้อหาการประชุมเป็นไปเพื่อการกำหนดแนวทาง และนโยบาย เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับกีฬายกน้ำหนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ไปพร้อมๆ กันในหมู่ประเทศสมาชิก ทั้งหมด 11 ประเทศ อันจะเป็นต้นแบบที่ดีในการนำไปสู่การพัฒนากีฬาประเภทอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายเปิดประตูสู่อาเซียนของรัฐบาลไทยด้วยอีกทางหนึ่ง

Date : 2011-11-20
ที่มา : TAWA